• Actueel

  Aansluiting bij Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP)

  Sinds 1 januari 2024 is Stichting Pensioenfonds Mercer aangesloten bij GIP. GIP is door de overheid aangewezen als de officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen. GIP werkt onpartijdig en onafhankelijk aan het oplossen van problemen waar deelnemers [...]
 • Actueel

  Nieuwsbrief januari 2024

  De (oud-)deelnemers van ons pensioenfonds ontvangen volgende week per e-mail de nieuwsbrief van januari 2024. Deze nieuwsbrief sturen we naar alle (oud-)deelnemers, van wie we het e-mailadres hebben. Onze pensioengerechtigden ontvangen de nieuwsbrief ook per post.In [...]
 • Actueel

  Wijziging samenstelling Verantwoordingsorgaan

  Dorine Pellikaan herbenoemd als lid van het VOPer 1 januari 2024 was sprake van een vacature in het Verantwoordingsorgaan (VO) voor vertegenwoordiging namens de deelnemers. Dit kwam omdat de termijn van Dorine Pellikaan per 1 januari [...]