Uit dienst

waardeoverdracht

Als je van werkgever verandert

Als je van werkgever verandert en je ook onder de pensioenregeling van jouw nieuwe werkgever pensioen gaat opbouwen, kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht, wat overigens alleen kan als de dekkingsgraad hoger dan 100% is. Gebruik hiervoor altijd het aanvraagformulier van de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Laat je hierover vooraf goed informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de soort pensioenregeling van jouw huidige en van jouw nieuwe pensioenuitvoerder. Ook is het van belang om bij de nieuwe pensioenregeling te kijken of er de afgelopen jaren wel indexaties zijn verleend. Dit zegt namelijk iets over de financiële positie van de pensioenuitvoerder van jouw nieuwe werkgever. Besluit je geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft jouw pensioen bij ons staan.

De onvoorwaardelijke indexatie die je over je pensioen had, wordt bij uitdiensttreding voorwaardelijk. In de afgelopen jaren zijn geen indexaties toegekend aan niet actieve deelnemers van ons fonds. Maar we hebben de opgebouwde pensioenen ook niet hoeven te verlagen.

In de huidige uitvoeringsovereenkomst met de werkgever is afgesproken dat de werkgever moet bijstorten als de dekkingsgraad te laag is. Ons bestuur is in overleg met de werkgever om deze bijstortingsverplichting af te kopen door middel van een eenmalige storting door de werkgever in ons fonds. Als we hierover met de werkgever overeenstemming bereiken, kan het zo zijn dat de dekkingsgraad van ons fonds verbetert en er weer ruimte ontstaat voor indexaties. Hier staat tegenover dat, in voorkomend geval, we de opgebouwde pensioenen moeten verlagen.

Vragen over keuzes

Pensioen brengt belangrijke keuzes met zich mee. Heb je algemene vragen over onze pensioenregeling? Stel ze in het contactformulier of bel ons.