Overlijden

partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasisAls je overlijdt, heeft je partner recht op een levenslang partnerpensioen. Eventuele kinderen hebben recht op een wezenpensioen.

Let op: als je na je pensionering getrouwd bent of bent gaan samenwonen, dan ontvangt jouw partner na jouw overlijden geen partnerpensioen, ook niet als je al jaren bij elkaar bent!