Overlijden

partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasisIndien je overlijdt, heeft je partner recht op een levenslang partnerpensioen. Eventuele kinderen hebben recht op een wezenpensioen. Je partner heeft ook recht op een tijdelijk partnerpensioen als je overlijdt als je in dienst bent van Mercer (Nederland) BV.

Let op: als je na je pensionering getrouwd bent of bent gaan samenwonen, dan ontvangt jouw partner na jouw overlijden geen partnerpensioen, ook niet als je al jaren bij elkaar bent!

Lees ook onze brochure.