Dekkingsgraad 2016 maakt indexatie niet mogelijk

De actuele dekkingsgraad is in december 2016 gezakt van 100,8% naar 99,6%, een daling van 1,2%-punt. Eind 2015 bedroeg de actuele dekkingsgraad 99,7%.
Bij de berekening van de actuele dekkingsgraad eind december 2016 is rekening gehouden met de door het bestuur besloten verhoging van de excassovoorziening van 2% naar 4%.
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is in de maand december met 0,1%-punt gestegen van 98,5% naar 98,6%. Eind 2015 bedroeg de beleidsdekkingsgraad nog 104,2%.


De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden en heeft in 2016 een daling van 5,6%-punt laten zien. Deze trend zien we terug in de lichtblauwe lijn in de grafiek.
De ontwikkeling van de dekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is in lijn met de ontwikkeling van de dekkingsgraden van andere fondsen.

De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van:

  • hoeveel geld ons fonds heeft; het vermogen dus
  • hoeveel ons fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen; de pensioenverplichtingen dus

Als de dekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet hoger zijn dan die 100%, omdat ons fonds ook reserves moet aanhouden. Deze zijn nodig om de risico’s te beheersen, ze vormen het vermogen van ons fonds.
De actuele dekkingsgraad (DNB RTS) wordt vastgesteld met de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Deze wijkt af van de werkelijke marktrente en daarom laten we in de grafiek hierboven ook de dekkingsgraad voor het verloop van de marktrente zien.
Bij de huidige beleidsdekkingsgraad (van 98,6%) mogen wij niet indexeren. Onder de nieuwe wetgeving mag dat pas (gedeeltelijk) vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Het is daarom ook duidelijk dat we de opgebouwde pensioenaanspraken van de slapers en de al ingegane pensioenuitkeringen zowel in 2017 als de eerste jaren daarna zo goed als zeker niet of nauwelijks kunnen indexeren.
Daar staat tegenover dat er bij ons pensioenfonds ook geen sprake is van een korting van opgebouwde aanspraken, zolang de huidige uitvoeringsovereenkomst met de werkgever in stand blijft en er sprake is van bijstorting door de werkgever als de dekkingsgraad te laag is.