Administratie en ondersteuning over naar Appel Pensioenuitvoering

De pensioenadministratie en bestuursondersteuning van ons fonds gaan in 2018 over naar
Appel Pensioenuitvoering.

Het bestuur van ons fonds heeft namelijk besloten om de pensioenadministratie en bestuursondersteuning verder te professionaliseren. Na een uitgebreid selectietraject is gekozen voor Appel Pensioenuitvoering.
De overdracht zal in 2018 plaatsvinden.

Geleidelijk aan zal je als (oud) deelnemer hier ook wat van merken in 2018:

– Een andere administrateur (contactpersoon) voor het pensioenfonds: Rahma Cherrat
– Een ander telefoonnummer voor je pensioenvragen: 085 – 210 4132

Tijdens de overgangsperiode (in de eerste helft van 2018) zal Henk van Hagen nog bij het fonds
betrokken zijn.