Dekkingsgraad en bijstorting door de werkgever

 

 

Per 31 maart 2018 bedraagt de schatting van de actuele dekkingsgraad 101,7% (-1,8%-punt ten opzichte van eind vorige maand).

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden, komt per 31 maart 2018 uit op 102,6% (-0,1%-punt ten opzichte van eind vorige maand).

Belangrijk:
Omdat op basis van het herstelplan per eind 2017 bleek dat de actuele dekkingsgraad eind 2017 niet hoog genoeg was om in 2 jaar te herstellen tot een dekkingsgraad van 105%, is de werkgever op grond van de uitvoeringsovereenkomst verplicht een aanvullende storting te doen. Deze bijstorting heeft een verhogend effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 0,6%.
De actuele dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden voor eind december, januari en februari zijn op basis hiervan herrekend.