Vacatures Verantwoordingsorgaan en Bestuur vervuld

Naar aanleiding van het bericht over de vacature in het Verantwoordingsorgaan (VO), heeft het bestuur de kandidaatstelling van Marcel Peek ontvangen.

Omdat Marcel de enige kandidaat was en het bestuur positief heeft geoordeeld over zijn kandidatuur, heeft het bestuur van ons fonds op maandag 14 mei 2018 besloten om Marcel te Peek te benoemen in het VO. Verkiezingen zijn daarmee niet nodig. Het bestuur dankt Marcel Peek voor zijn bereidheid om zitting te nemen in het VO en kijkt uit naar een plezierige samenwerking.

De samenstelling van het VO luidt vanaf nu:
–       Dorine van Hoeven (namens werknemers)
–       Wout Fruijtier (namens pensioengerechtigden)
–       Kristel Kusters (namens werknemers, voorzitter)
–       Marcel Peek (namens werknemers)
–       Edo Vellenga (namens werkgever)

Wil je meer weten over de taak en rol van ons VO? Klik dan hier.

Bestuur

Het bestuur heeft geen kandidaatstellingen ontvangen voor de vacante bestuurszetel per 1 juli 2018.

Omdat Marc Heemskerk zich herkiesbaar heeft gesteld, betekent dit dat het bestuur Marc heeft kunnen herbenoemen tot bestuurslid van ons fonds namens de werknemers voor een nieuwe periode van 3 jaar. Het bestuur heeft Marc gefeliciteerd met zijn herbenoeming en heeft Marc aangegeven dat het bestuur het zeer waardeert dat Marc Heemskerk zich in zijn spaarzame tijd voor het pensioenfonds wil blijven inzetten en dat zijn kennis en ervaring voor het bestuur beschikbaar blijven.