Verkiezingsuitslag Verantwoordingsorgaan

Herbenoeming Kristel Kusters in het VO
Naar aanleiding van het bericht over de vacature in het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de deelnemers per 1 januari 2019, heeft Kristel Kusters aangegeven bereid te zijn om voor een nieuwe termijn van drie jaar lid te zijn van het VO.
Omdat Kristel de enige kandidaat was en het bestuur positief heeft geoordeeld over haar kandidatuur, waren verkiezingen niet nodig. Het bestuur van ons fonds heeft op 13 december 2018 besloten om Kristel Kusters te herbenoemen in het VO. Het bestuur dankt Kristel Kusters voor haar bereidheid om lid te blijven van het VO.

Benoeming Henk van den Heuvel in het VO
Naar aanleiding van het bericht over de vacature in het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de pensioengerechtigden per 1 januari 2019, heeft ook Wout Fruijtier aangegeven bereid te zijn om voor een nieuwe termijn van drie jaar lid te zijn van het VO. Daarnaast heeft het bestuur de kandidaatstelling van Henk van den Heuvel ontvangen, zodat hiervoor wel verkiezingen nodig waren.
Op 2 januari 2019 heeft de verkiezingscommissie de uitgebrachte stemmen voor de verkiezing tot lid van het VO namens de pensioengerechtigden beoordeeld en het volgende vastgesteld:

• 90 brieven met gewaarmerkte stemformulieren zijn verzonden;
• in totaal zijn er 44 stemformulieren tijdig teruggekomen;
• 13 stemmen zijn uitgebracht op Wout Fruijtier;
• 31 stemmen zijn uitgebracht op Henk van den Heuvel.

De verkiezingscommissie heeft vastgesteld dat de stemmen juist zijn uitgebracht en dat er geen reden bestaat om de uitslag in twijfel te trekken. De verkiezingscommissie heeft daarom het bestuur gevraagd om in te stemmen met de benoeming van Henk van den Heuvel tot lid namens de pensioengerechtigden van het VO vanaf 1 januari 2019. Het bestuur heeft hiermee op 10 januari 2019 ingestemd.
Het bestuur en het VO hebben Wout Fruijtier bedankt voor de plezierige samenwerking in de afgelopen jaren en Henk van den Heuvel gefeliciteerd met de uitslag van de verkiezingen.

Samenstelling VO
De samenstelling van het VO luidt vanaf nu:

–       Dorine van Hoeven (namens werknemers)
–       Henk van den Heuvel (namens pensioengerechtigden)
–       Kristel Kusters (namens werknemers, voorzitter)
–       Marcel Peek (namens werknemers)
–       Edo Vellenga (namens werkgever)

Wil je meer weten over de taak en rol van ons VO? Klik dan hier.