Nieuwsbrief oktober 2019

De (oud-) deelnemers van ons pensioenfonds hebben recent de nieuwsbrief van oktober 2019 ontvangen.

Deze nieuwsbrief is gestuurd naar alle (oud-) deelnemers, waarvan het fonds het mailadres heeft.

In de nieuwsbrief van oktober lees je meer over de volgende onderwerpen:

  • Deelnemersvergadering van 13 juni 2019
  • De dekkingsgraad is in 2019 gedaald
  • Uitvoeringsovereenkomst met de werkgever
  • Toekomst van het pensioenfonds
  • Samenstelling van het bestuur
  • Invulling van de sleutelfuncties in verband met IORP II
  • Geen verkiezingen verantwoordingsorgaan
  • Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020  en de Uniforme Rekenmethodiek (URM)

Je kunt deze nieuwsbrief vinden onder downloads. Ook eerder verschenen nieuwsbrieven staan daar.

Mocht je als (oud-) deelnemer van het pensioenfonds nog niet over inloggegevens beschikken om pensioenfondsdocumenten te kunnen inzien en zou je dat wel willen, dan kun je jouw persoonlijke mailadres altijd nog aan ons doorgeven en, als je dat wilt, een verzoek tot ontvangst van inloggegevens indienen bij:pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl

Als je mailadres in de toekomst wijzigt, horen we dat wel graag van je, maar je inloggegevens wijzigen daardoor niet.