Geen waardeoverdrachten mogelijk

Als gevolg van de negatieve economische ontwikkelingen door het coronavirus is de beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds Mercer eind maart 2020 onder 100% gekomen. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 100% mag ons pensioenfonds niet meewerken aan inkomende en uitgaande waardeoverdrachten. Pas als onze beleidsdekkingsgraad weer boven 100% komt, kunnen we verzoeken tot waardeoverdracht weer in behandeling nemen. Wel kunnen verzoeken tot waardeoverdracht gewoon worden aangemeld bij ons pensioenbureau: pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl.

De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Onze beleidsdekkingsgraad is voor ons bestuur bepalend voor het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wel of niet verhogen van pensioenen.