Herbenoemingen Lucienne Luyten en Marcel de Wit

Het lid zijn van het bestuur van ons pensioenfonds is aan termijnen gebonden. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer heeft een rooster voor het aftreden van de bestuursleden opgesteld, zodat niet alle bestuursleden gelijk aftreden. Op 1 juli 2020 zijn de huidige bestuurstermijn van Lucienne Luyten (bestuurslid namens de werknemers) en Marcel de Wit (namens de werkgever) verstreken.

Herbenoeming Lucienne Luyten

Per 1 juli 2020 is een vacature ontstaan voor vertegenwoordiging namens de werknemers. Lucienne Luyten heeft aangegeven dat zij zich herkiesbaar stelt. Het bestuur heeft alle werknemers aangeschreven en de werknemers de mogelijkheid geboden om zich als tegenkandidaat aan te melden. Kandidaatstellingen dienden uiterlijk 1 mei 2020 te zijn ingediend. Omdat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, was het niet nodig om verkiezingen te organiseren. Omdat DNB heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de herbenoeming, heeft het bestuur Lucienne Luyten tijdens de bestuursvergadering van 25 juni 2020 herbenoemd voor een nieuwe termijn als bestuurslid namens de werknemers.
Het bestuur bedankt Lucienne Luyten voor haar inzet en feliciteert haar met haar herbenoeming.

Herbenoeming Marcel de Wit

Per 1 juli 2020 is de bestuurstermijn namens de werkgever van Marcel de Wit verstreken. Marcel de Wit heeft aangegeven dat hij zich beschikbaar stelt voor een nieuwe termijn. De werkgever heeft Marcel de Wit daarom opnieuw voorgedragen als bestuurslid namens de werkgever.
Het bestuur bedankt Marcel de Wit voor zijn bereidheid om gedurende een nieuwe termijn zitting te nemen in het bestuur. De herbenoeming is ter toetsing voorgelegd aan DNB. Het bestuur ziet de uitkomst van de toetsing met vertrouwen tegemoet.