Nieuwsbrief oktober 2020

De (oud-) deelnemers van ons pensioenfonds hebben recent de nieuwsbrief van oktober 2020 ontvangen. Deze nieuwsbrief is gestuurd naar alle (oud-) deelnemers, van wie het fonds het e-mailadres heeft. Eind van deze week wordt de nieuwsbrief per post verzonden aan de pensioengerechtigden van wie het fonds geen e-mailadres heeft.In de nieuwsbrief van oktober lees je meer over de volgende onderwerpen:


• Gevolgen van de coronacrisis voor het pensioenfonds
• De dekkingsgraad is in 2020 gedaald
• Deelnemersvergadering van 25 juni 2020
• Toekomst van het pensioenfonds
• Samenstelling van het bestuur
• Invulling van de sleutelfuncties in verband met IORP II
• Samenstelling van het verantwoordingsorgaan
• Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2020


Beschik je als (oud-) deelnemer van het pensioenfonds nog niet over inloggegevens om pensioenfondsdocumenten te kunnen inzien? Zou je dat wel willen? Dan kun je jouw persoonlijke mailadres altijd nog aan ons doorgeven en, als je dat wilt, een verzoek tot ontvangst van inloggegevens indienen bij: pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl. Als je mailadres in de toekomst wijzigt, horen we dat wel graag van je, maar je inloggegevens wijzigen daardoor niet.