Herbenoeming Dorine van Hoeven in VO

Naar aanleiding van het bericht over de vacature in het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de deelnemers per 1 januari 2021, heeft Dorine van Hoeven aangegeven bereid te zijn om voor een nieuwe termijn van drie jaar lid te zijn van het VO.

Omdat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, zijn verkiezingen niet nodig en heeft het bestuur van ons fonds vorige week besloten om Dorine van Hoeven te herbenoemen in het VO. Het bestuur dankt Dorine van Hoeven voor haar bereidheid om lid te blijven van het VO.