Maandelijkse dekkingsgraad

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad

In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 31 oktober 2020 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen.

Actuele dekkingsgraad

De schatting van de actuele dekkingsgraad per 31 oktober 2020 is 97,4%. Dat is 1,7% hoger dan de dekkingsgraad van eind september 2020. De stijging van de dekkingsgraad is in belangrijke mate het gevolg van het toepassen van de nieuwe Prognosetafel AG2020.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is eind oktober uitgekomen op 97,1%, een daling van 0,2%-punt t.o.v. de beleidsdekkingsgraad van september 2020.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De trend van deze dekkingsgraad is te zien in de lichtblauwe lijn in de grafiek.
De ontwikkeling van de dekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is in lijn met de ontwikkeling van de dekkingsgraden van andere fondsen.

Dekkingsgraad moet hoger dan 100% zijn
De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van hoeveel geld ons fonds heeft; het vermogen dus om nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet hoger zijn dan die 100%, omdat ons fonds ook reserves moet aanhouden. Deze zijn nodig om de risico’s te beheersen, ze vormen het vermogen van ons fonds.

Marktrente
De actuele dekkingsgraad (DNB RTS) wordt vastgesteld met de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Deze wijkt af van de werkelijke marktrente en daarom laten we in de grafiek hierboven ook de dekkingsgraad voor het verloop van de marktrente zien.