Maandelijkse dekkingsgraad

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad

In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 31 januari 2021 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen.

Actuele dekkingsgraad
De schatting van de actuele dekkingsgraad per 31 januari 2021 is 103,5%.
Eerder hebben wij op de website een dekkingsgraad eind december 2020 gepubliceerd van 100,3%, maar op grond van de bijstortingsverplichting van de werkgever bedroeg de dekkingsgraad eind december 2020 104,1%.
 
De daling van de dekkingsgraad van 104,1% naar 103,5% in januari 2021 is met name het gevolg van overgang naar de nieuwe UFR methodiek. De berekening van de verplichtingen is per 1 januari 2021 gebaseerd op de door DNB voorgeschreven UFR Blended 2021 curve.
 
Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is eind januari uitgekomen op 97,4%.
Eerder hebben wij op de website een beleidsdekkingsgraad eind december 2020 gepubliceerd van 96,9%, maar na verwerking van de bijstorting door de werkgever bedroeg de beleidsdekkingsgraad eind december 2020 97,3%. De beleidsdekkingsgraad is in januari 2021 dus met 0,1% gestegen.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De trend van deze dekkingsgraad is te zien in de lichtblauwe lijn in de grafiek.
De ontwikkeling van de dekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is in lijn met de ontwikkeling van de dekkingsgraden van andere fondsen.

Dekkingsgraad moet hoger dan 100% zijn
De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van hoeveel geld ons fonds heeft; het vermogen dus om nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet hoger zijn dan die 100%, omdat ons fonds ook reserves moet aanhouden. Deze zijn nodig om de risico’s te beheersen, ze vormen het vermogen van ons fonds.

Marktrente
De actuele dekkingsgraad (DNB RTS) wordt vastgesteld met de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Deze wijkt af van de werkelijke marktrente en daarom laten we in de grafiek hierboven ook de dekkingsgraad voor het verloop van de marktrente zien.