Marc Heemskerk en Erik van den Doel herbenoemd

Het lid zijn van het bestuur van ons pensioenfonds is aan termijnen gebonden. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer heeft een rooster voor het aftreden van de bestuursleden opgesteld. Dat voorkomt dat niet alle bestuursleden gelijk aftreden. Op 1 juli 2021 zijn de huidige bestuurstermijn van Marc Heemskerk (bestuurslid namens de werknemers) en Erik van den Doel (namens de werkgever) verstreken.

Herbenoeming Marc Heemskerk

Per 1 juli 2021 is een vacature ontstaan voor vertegenwoordiging namens de werknemers. Marc Heemskerk heeft aangegeven dat hij zich herkiesbaar stelt. Het bestuur heeft alle actieve deelnemers aangeschreven en de deelnemers de mogelijkheid geboden om zich als tegenkandidaat aan te melden. Kandidaatstellingen dienden uiterlijk 1 mei 2021 te zijn ingediend. Omdat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, was het niet nodig om verkiezingen te organiseren.

Aangezien DNB heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de herbenoeming, heeft het bestuur Marc Heemskerk tijdens de bestuursvergadering van 31 mei 2021 herbenoemd voor een nieuwe termijn als bestuurslid namens de werknemers. Het bestuur bedankt Marc Heemskerk voor zijn inzet en feliciteert hem met zijn herbenoeming.

Herbenoeming Erik van den Doel

Per 1 juli 2021 is de bestuurstermijn namens de werkgever van Erik van den Doel verstreken. Erik van den Doel heeft aangegeven dat hij zich beschikbaar stelt voor een nieuwe termijn. De werkgever heeft Erik van den Doel daarom opnieuw voorgedragen als bestuurslid namens de werkgever.

Omdat DNB heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de herbenoeming, heeft het bestuur Erik van den Doel de bestuursvergadering van 31 mei 2021 herbenoemd voor een nieuwe termijn als bestuurslid namens de werkgever. Het bestuur bedankt Erik van den Doel voor zijn inzet en feliciteert ook hem met zijn herbenoeming.