Herbenoeming Kristel Kusters en Charlotte Bos in VO

19 november 2021

Per 1 januari 2022 was sprake van vacatures in het Verantwoordingsorgaan (VO) voor vertegenwoordiging namens de deelnemers en namens de pensioengerechtigden. Dit kwam omdat de termijnen van Kristel Kusters en Charlotte Bos per 1 januari […]

Maandelijkse dekkingsgraad

14 november 2021

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 31 oktober 2021 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen. Actuele dekkingsgraadDe schatting van de actuele dekkingsgraad per 31 […]