Nieuwsbrief januari 2022

De (oud-)deelnemers van ons pensioenfonds hebben vorige week per e-mail de nieuwsbrief van januari 2022 ontvangen. Deze nieuwsbrief is gestuurd naar alle (oud-)deelnemers, van wie we het e-mailadres hebben.

Onze pensioengerechtigden hebben de nieuwsbrief ook per post ontvangen.

In de nieuwsbrief van januari lees je meer over de volgende onderwerpen:

  • Vanaf 2022 geen pensioenopbouw meer bij Stichting Pensioenfonds Mercer voor actieve deelnemers
  • Verhoging van de pensioenen in 2022 voor actieve deelnemers
  • Geen verhoging van de pensioenen in 2022 voor overige deelnemers
  • De dekkingsgraad, de thermometer voor onze financiële gezondheid
  • Marktontwikkelingen en toelichting ontwikkeling van de dekkingsgraad
  • Uitvoeringsovereenkomst met de werkgever en toekomst pensioenfonds
  • Vragen over pensioen of het pensioenfonds

Fondsdocumenten kun je inzien met behulp van je inloggegevens

Beschik je als (oud-) deelnemer van het pensioenfonds nog niet over inloggegevens om pensioenfondsdocumenten te kunnen inzien? Zou je dat wel willen? Registreer je dan als je naar een van de downloads gaat op onze website.

Je kunt ook je persoonlijke e-mailadres aan ons doorgeven met een verzoek tot ontvangst van inloggegevens. Dat kun je doen door een e-mail te sturen naar: pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl.