Wijziging voor actieve deelnemers

Geen pensioenopbouw meer voor actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Mercer

Mercer (Nederland) B.V. heeft besloten om de pensioenregeling van actieve deelnemers, werknemers, per 31 december 2021 te wijzigen. Met ingang van 1 januari 2022 bouwen de actieve deelnemers niet langer pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM).

Toeslagregeling blijft ongewijzigd

De pensioenen van de actieve deelnemers zullen nog wel jaarlijks groeien door (het toekennen van) toeslagen. De voorwaarden voor toeslagverlening zijn niet gewijzigd. Dit betekent dat jaarlijks op 1 april op de opgebouwde pensioenaanspraken van actieve deelnemers een toeslag wordt verleend ter grootte van de procentuele stijging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI), zolang als de deelnemer op 1 april van dat jaar nog direct aansluitend in dienst is bij Mercer (Nederland) B.V..

Als het dienstverband bij Mercer (Nederland) B.V. is beëindigd, geldt vanaf dat moment de voorwaardelijke toeslagregeling voor niet-actieve deelnemers.

Wat gebeurt er met de pensioenopbouw van arbeidsongeschikte deelnemers?

De pensioenopbouw van arbeidsongeschikte deelnemers verandert niet. De voorwaarden voor het arbeidsongeschiktheidspensioen en de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid zijn niet gewijzigd.

Pensioenreglement

Het pensioenreglement van SPM moet worden gewijzigd. Op basis van de statuten van het pensioenfonds moet de deelnemersvergadering hieraan zijn goedkeuring geven. De deelnemersvergadering vindt plaats op 23 juni 2022.

Vragen?

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Martijn Kramer van Appel Pensioenuitvoering (085 – 210 40 98) of per email via pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl.