Nieuwsbrief januari 2023

De (oud-)deelnemers van ons pensioenfonds ontvangen deze week per e-mail de nieuwsbrief van januari 2023. Deze nieuwsbrief sturen we naar alle (oud-)deelnemers, van wie we het e-mailadres hebben. 

Onze pensioengerechtigden ontvangen de nieuwsbrief ook per post.

In de nieuwsbrief van januari lees je meer over de volgende onderwerpen:

  • Verhoging van de pensioenen in 2023 voor actieve deelnemers 
  • Verhoging van de pensioenen in 2023 voor overige deelnemers 
  • De dekkingsgraad, de thermometer voor onze financiële gezondheid 
  • Marktontwikkelingen en ontwikkeling van de dekkingsgraad
  • Toekomst pensioenfonds
  • Vragen over pensioen of het pensioenfonds

Nieuwsbrief en andere fondsdocumenten kun je inzien met behulp van je inloggegevens

Beschik je als (oud-) deelnemer van het pensioenfonds nog niet over inloggegevens om pensioenfondsdocumenten te kunnen inzien? Zou je dat wel willen? Registreer je dan als je naar een van de downloads gaat op onze website.

Je kunt ook je persoonlijke e-mailadres aan ons doorgeven met een verzoek tot ontvangst van inloggegevens. Dat kun je doen door een e-mail te sturen naar: pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl