Maandelijkse dekkingsgraad

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad

In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 31 oktober 2023 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen.

Actuele dekkingsgraad

De schatting van de actuele dekkingsgraad per 31 oktober 2023 is 125,2%. Dat is 2,0%-punt lager dan de dekkingsgraad van eind september 2023.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is eind oktober uitgekomen op 122,9%, deze is 0,3%-punt gedaald t.o.v. de beleidsdekkingsgraad van september 2023.

Dekkingsgraad moet hoger dan 100% zijn
De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van hoeveel geld ons fonds heeft; het vermogen dus om nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet hoger zijn dan die 100%, omdat ons fonds ook reserves moet aanhouden. Deze zijn nodig om de risico’s te beheersen, ze vormen het vermogen van ons fonds.

Marktrente
De actuele dekkingsgraad (DNB RTS) wordt vastgesteld met de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Deze wijkt af van de werkelijke marktrente en daarom laten we in de grafiek hierboven ook de dekkingsgraad voor het verloop van de marktrente zien. De door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur wordt in vier stappen opgeheven. De laatste stap vindt op 1 januari 2024 plaats. Dan is het verschil bijna verdwenen.