Herbenoemingen Lucienne Luyten en Marcel de Wit

23 juli 2020

Het lid zijn van het bestuur van ons pensioenfonds is aan termijnen gebonden. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer heeft een rooster voor het aftreden van de bestuursleden opgesteld, zodat niet alle bestuursleden gelijk aftreden. […]

Maandelijkse dekkingsgraad

14 juli 2020

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 30 juni 2020 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen. Actuele dekkingsgraad De schatting van de actuele dekkingsgraad per 30 […]

Dekkingsgraad en bijstorting werkgever

14 juli 2020

Actuele dekkingsgraad De schatting van de actuele dekkingsgraad per 30 juni 2020 is 95,2%. Dat is 0,4% hoger dan de dekkingsgraad van eind mei 2020. Beleidsdekkingsgraad De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is eind juni uitgekomen op 98,0%, een […]

Uitnodiging deelnemersvergadering 25 juni 2020

11 juni 2020

Net als voorgaande jaren, nodigen wij je van harte uit voor de jaarlijkse deelnemersvergadering van Stichting Pensioenfonds Mercer. Tijdens de bijeenkomst lichten we onder meer het verslag over het jaar 2019 toe. De deelnemersvergadering is […]

Geen waardeoverdrachten mogelijk

20 april 2020

Als gevolg van de negatieve economische ontwikkelingen door het coronavirus is de beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds Mercer eind maart 2020 onder 100% gekomen. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 100% mag ons pensioenfonds niet meewerken aan inkomende […]

Coronavirus drukt dekkingsgraad

17 april 2020

Het coronavirus zorgt voor een negatieve ontwikkeling op de financiële markten, omdat gevreesd wordt voor een economische crisis. Doordat aandelenbeurzen en andere risicovolle beleggingen in maart daalden, zijn ook onze beleggingen minder waard geworden. Naast […]

Dekkingsgraad 31 december 2019

21 januari 2020

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 31 december 2019 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen. Actuele dekkingsgraadDe schatting van de actuele dekkingsgraad per 31 […]

Nieuwsbrief oktober 2019

30 oktober 2019

De (oud-) deelnemers van ons pensioenfonds hebben recent de nieuwsbrief van oktober 2019 ontvangen. Deze nieuwsbrief is gestuurd naar alle (oud-) deelnemers, waarvan het fonds het mailadres heeft. In de nieuwsbrief van oktober lees je […]

Benoeming Erik van den Doel

27 augustus 2019

Eerder dit jaar is door het aftreden van Gerhard Veluwenkamp (als bestuurslid namens de werkgever) een vacature ontstaan in het bestuur van het pensioenfonds. De werkgever heeft Erik van den Doel voorgedragen als nieuw bestuurslid. […]

Uitnodiging deelnemersvergadering 13 juni 2019

29 mei 2019

Beste deelnemer / pensioengerechtigde, Net als voorgaande jaren nodigen wij je van harte uit voor de jaarlijkse deelnemersvergadering van Stichting Pensioenfonds Mercer. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer het verslag over het jaar 2018 toegelicht. […]

1 2 3 4