Maandelijkse dekkingsgraad

14 september 2020

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 31 augustus 2020 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen. Actuele dekkingsgraad De schatting van de actuele dekkingsgraad per 31 […]

Dekkingsgraad en bijstorting werkgever

14 juli 2020

Actuele dekkingsgraad De schatting van de actuele dekkingsgraad per 30 juni 2020 is 95,2%. Dat is 0,4% hoger dan de dekkingsgraad van eind mei 2020. Beleidsdekkingsgraad De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is eind juni uitgekomen op 98,0%, een […]

Nieuwsbrief januari 2020

20 januari 2020

De (oud-) deelnemers van ons pensioenfonds hebben recent de nieuwsbrief van januari 2020 ontvangen. Deze nieuwsbrief is gestuurd naar alle (oud-) deelnemers, waarvan het fonds het e-mailadres heeft. In de nieuwsbrief van januari lees je […]

Bob Bunicich herbenoemd

15 mei 2019

Het lid zijn van het bestuur van ons pensioenfonds is aan termijnen gebonden. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer heeft een rooster voor het aftreden van de bestuursleden opgesteld, zodat niet alle bestuursleden gelijk aftreden. […]

Administratie en ondersteuning over naar Appel Pensioenuitvoering

5 februari 2018

De pensioenadministratie en bestuursondersteuning van ons fonds gaan in 2018 over naar Appel Pensioenuitvoering. Het bestuur van ons fonds heeft namelijk besloten om de pensioenadministratie en bestuursondersteuning verder te professionaliseren. Na een uitgebreid selectietraject is […]

Verhuizen

11 februari 2016

Als je gaat verhuizen hoef je niets te doen, tenzij je naar het buitenland verhuist of binnen het buitenland verhuist. Dan moet je je verhuizing aan ons doorgeven.

Uit dienst

3 februari 2016

Als je van werkgever verandert Als je van werkgever verandert en je ook onder de pensioenregeling van jouw nieuwe werkgever pensioen gaat opbouwen, kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen mee te nemen. We […]

Arbeidsongeschikt

3 februari 2016

 Als je arbeidsongeschikt wordt gaat jouw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door en kun je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheidspensioen. De voortzetting van de pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Leer […]