Verhoging pensioenen inactieven per 1 januari met 7,32%

15 december 2022

Pensioenfonds Mercer verhoogt pensioenen inactieven per 1 januari 2023 met 7,32%. Het bestuur van Pensioenfonds Mercer heeft in haar vergadering van 12 december 2022 besloten omde pensioenaanspraken en -rechten van oud-werknemers, ex-partners, arbeidsongeschikte deelnemers en […]

Herbenoeming Kristel Kusters en Charlotte Bos in VO

19 november 2021

Per 1 januari 2022 was sprake van vacatures in het Verantwoordingsorgaan (VO) voor vertegenwoordiging namens de deelnemers en namens de pensioengerechtigden. Dit kwam omdat de termijnen van Kristel Kusters en Charlotte Bos per 1 januari […]

Nieuwsbrief oktober 2020

26 oktober 2020

De (oud-) deelnemers van ons pensioenfonds hebben recent de nieuwsbrief van oktober 2020 ontvangen. Deze nieuwsbrief is gestuurd naar alle (oud-) deelnemers, van wie het fonds het e-mailadres heeft. Eind van deze week wordt de […]

Dekkingsgraad en bijstorting werkgever

14 juli 2020

Actuele dekkingsgraad De schatting van de actuele dekkingsgraad per 30 juni 2020 is 95,2%. Dat is 0,4% hoger dan de dekkingsgraad van eind mei 2020. Beleidsdekkingsgraad De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is eind juni uitgekomen op 98,0%, een […]

Nieuwsbrief januari 2020

20 januari 2020

De (oud-) deelnemers van ons pensioenfonds hebben recent de nieuwsbrief van januari 2020 ontvangen. Deze nieuwsbrief is gestuurd naar alle (oud-) deelnemers, waarvan het fonds het e-mailadres heeft. In de nieuwsbrief van januari lees je […]

Bob Bunicich herbenoemd

15 mei 2019

Het lid zijn van het bestuur van ons pensioenfonds is aan termijnen gebonden. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer heeft een rooster voor het aftreden van de bestuursleden opgesteld, zodat niet alle bestuursleden gelijk aftreden. […]

Administratie en ondersteuning over naar Appel Pensioenuitvoering

5 februari 2018

De pensioenadministratie en bestuursondersteuning van ons fonds gaan in 2018 over naar Appel Pensioenuitvoering. Het bestuur van ons fonds heeft namelijk besloten om de pensioenadministratie en bestuursondersteuning verder te professionaliseren. Na een uitgebreid selectietraject is […]

Verhuizen

11 februari 2016

Als je gaat verhuizen hoef je niets te doen, tenzij je naar het buitenland verhuist of binnen het buitenland verhuist. Dan moet je je verhuizing aan ons doorgeven.

Uit dienst

3 februari 2016

Als je van werkgever verandert Als je van werkgever verandert en je ook onder de pensioenregeling van jouw nieuwe werkgever pensioen gaat opbouwen, kun je ervoor kiezen om jouw opgebouwde pensioen mee te nemen. We […]

1 2