Indexatie

521704221-site

Het bestuur van ons pensioenfonds besluit jaarlijks over de toe te kennen toeslagen over de pensioenaanspraken en -rechten van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Indien er in een jaar sprake is van toeslagverlening (indexatie), worden ook de te bereiken aanspraken van de arbeidsongeschikte deelnemers verhoogd met dit toeslagpercentage. Er is dus sprake van voorwaardelijke indexatie.

Lees hier meer over indexatie.