Nabestaanden

142841661-site

partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasisAls je als gepensioneerde komt te overlijden ontvangt jouw partner partnerpensioen. Dit partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de dag van jouw overlijden.

Het partnerpensioen bedraagt in het algemeen 70% van het ouderdomspensioen dat je nu ontvangt, tenzij je in het verleden gescheiden bent. Dit hangt samen met een eventueel aan een ex-partner toegekend bijzonder partnerpensioen.

Let op: als je na je pensionering getrouwd bent of bent gaan samenwonen, komt je partner niet in aanmerking voor een partnerpensioen na jouw overlijden. Ook niet als je al jaren bij elkaar bent.