Financiële positie

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad

In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 31 januari 2024 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen.

Actuele dekkingsgraad
De schatting van de actuele dekkingsgraad per 31 januari 2024 is 121,5%. Dat is 0,5%-punt hoger dan de dekkingsgraad van eind december 2023.

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is eind januari uitgekomen op 123,0%, deze is 0,1%-punt gestegen t.o.v. de beleidsdekkingsgraad van december 2023.

 

Dekkingsgraad moet hoger dan 100% zijn
De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van hoeveel geld ons fonds heeft; het vermogen dus om nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet hoger zijn dan die 100%, omdat ons fonds ook reserves moet aanhouden. Deze zijn nodig om de risico’s te beheersen, ze vormen het vermogen van ons fonds.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De trend van deze dekkingsgraad is te zien in de lichtblauwe lijn in de grafiek.

Marktrente
De actuele dekkingsgraad (DNB RTS) wordt vastgesteld met de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Deze rentetermijnstructuur en dekkingsgraad weken sterk af van de werkelijke marktrente. Daarom laten we in de grafiek hierboven ook de dekkingsgraad voor het verloop van de marktrente zien. Het verschil tussen beide is vanaf 1 januari overigens vrijwel opgeheven.

Dekkingsgraad moet hoger dan 100% zijn
De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van hoeveel geld ons fonds heeft; het vermogen dus om nu en in de toekomst pensioen uit te kunnen betalen. Als de dekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet hoger zijn dan die 100%, omdat ons fonds ook reserves moet aanhouden. Deze zijn nodig om de risico’s te beheersen, ze vormen het vermogen van ons fonds.

Verhogen van de pensioenen (indexatie)
Ieder jaar beoordeelt het bestuur van ons pensioenfonds of er financiële ruimte is om de (ingegane) pensioenen te laten meestijgen met de prijs- en loonontwikkelingen. Daarbij heeft ons bestuur met wettelijke spelregels te maken. Het is voor ons pensioenfonds pas toegestaan de pensioenen (gedeeltelijk) te verhogen, indexeren, als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht van januari 2024.

De afgelopen jaren zijn de uitkeringen en opgebouwde rechten van niet-actieven alleen per 1 januari 2023 gedeeltelijk verhoogd. Daar staat tegenover dat er bij ons pensioenfonds ook geen sprake is van een verlaging, korting, van de opgebouwde pensioenen. Dit geldt zolang de huidige uitvoeringsovereenkomst met de werkgever in stand blijft, waarin is afgesproken dat de werkgever moet bijstorten als de dekkingsgraad te laag is.