Financiële positie

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad

In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 31 augustus 2023 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen.

Actuele dekkingsgraad

De schatting van de actuele dekkingsgraad per 31 augustus 2023 is 124,0%. Dat is 1,0%-punt lager dan de dekkingsgraad van eind juli 2023.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is eind augustus uitgekomen op 123,0%, deze is 0,1%-punt gedaald t.o.v. de beleidsdekkingsgraad van juli 2023.

Dekkingsgraad moet hoger dan 100% zijn
De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van hoeveel geld ons fonds heeft; het vermogen dus om nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet hoger zijn dan die 100%, omdat ons fonds ook reserves moet aanhouden. Deze zijn nodig om de risico’s te beheersen, ze vormen het vermogen van ons fonds.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De trend van deze dekkingsgraad is te zien in de lichtblauwe lijn in de grafiek.

Marktrente
De actuele dekkingsgraad (DNB RTS) wordt vastgesteld met de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Deze wijkt af van de werkelijke marktrente en daarom laten we in de grafiek hierboven ook de dekkingsgraad voor het verloop van de marktrente zien. De door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur wordt in vier stappen opgeheven. De laatste stap vindt op 1 januari 2024 plaats. Dan is het verschil bijna verdwenen.

Dekkingsgraad moet hoger dan 100% zijn
De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van hoeveel geld ons fonds heeft; het vermogen dus om nu en in de toekomst pensioen uit te kunnen betalen. Als de dekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet hoger zijn dan die 100%, omdat ons fonds ook reserves moet aanhouden. Deze zijn nodig om de risico’s te beheersen, ze vormen het vermogen van ons fonds.

Verhogen van de pensioenen (indexatie)
Ieder jaar beoordeelt het bestuur van ons pensioenfonds of er financiële ruimte is om de pensioenen te laten meestijgen met de prijs- en loonontwikkelingen. Daarbij heeft ons bestuur met wettelijke spelregels te maken. Het is pas toegestaan de pensioenen (gedeeltelijk) te verhogen, indexeren, als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht van augustus.

De afgelopen jaren zijn de uitkeringen en opgebouwde rechten van niet-actieven niet verhoogd. Daar staat tegenover dat er bij ons pensioenfonds ook geen sprake is van een verlaging, korting, van de opgebouwde aanspraken. Dit geldt zolang de huidige uitvoeringsovereenkomst met de werkgever in stand blijft, waarin is afgesproken dat de werkgever moet bijstorten als de dekkingsgraad te laag is.