Financiële positie

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad

In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 31 augustus 2021 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen.

Actuele dekkingsgraad
De schatting van de actuele dekkingsgraad per 31 augustus 2021 is 108,9%. Dat is 1,0%-punt hoger dan de dekkingsgraad van eind juli 2021.
 
Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is eind augustus uitgekomen op 104,6%, een stijging van 1,0%-punt t.o.v. de beleidsdekkingsgraad van juli 2021.

Belangrijk
Omdat op basis van het herstelplan per eind 2020 bleek dat de actuele dekkingsgraad niet hoog genoeg was, is de werkgever op grond van de uitvoeringsovereenkomst verplicht een aanvullende storting te doen. De aanvullende storting heeft een verhogend effect op de actuele dekkingsgraad vanaf 31 december 2020. Na de bijstorting door de werkgever bedraagt de actuele dekkingsgraad eind december 2020 104,1%.

Eind januari 2021 is de actuele dekkingsgraad gedaald naar 103,5%. De daling van de dekkingsgraad van 104,1% naar 103,5% in januari 2021 was met name het gevolg van overgang naar de nieuwe UFR methodiek. De berekening van de verplichtingen is per 1 januari 2021 gebaseerd op de door DNB voorgeschreven UFR Blended 2021 curve.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. De trend van deze dekkingsgraad is te zien in de lichtblauwe lijn in de grafiek.

De ontwikkeling van de dekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is in lijn met de ontwikkeling van de dekkingsgraden van andere fondsen.

Marktrente
De actuele dekkingsgraad (DNB RTS) wordt vastgesteld met de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Deze wijkt af van de werkelijke marktrente en daarom laten we in de grafiek hierboven ook de dekkingsgraad voor het verloop van de marktrente zien.

Dekkingsgraad moet hoger dan 100% zijn
De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van hoeveel geld ons fonds heeft; het vermogen dus om nu en in de toekomst pensioen uit te kunnen betalen. Als de dekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet hoger zijn dan die 100%, omdat ons fonds ook reserves moet aanhouden. Deze zijn nodig om de risico’s te beheersen, ze vormen het vermogen van ons fonds.

Verhogen van de pensioenen (indexatie) niet mogelijk
Ieder jaar beoordeelt het bestuur van ons pensioenfonds of er financiële ruimte is om de pensioenen te laten meestijgen met de prijs- en loonontwikkelingen. Daarbij heeft ons bestuur met wettelijke spelregels te maken. Het is pas toegestaan de pensioenen (gedeeltelijk) te verhogen, indexeren, als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Omdat onze beleidsdekkingsgraad op dit moment lager is, mag er niet worden geïndexeerd. Dit heeft dus gevolgen voor de opgebouwde pensioenaanspraken van de slapers en de al ingegane pensioenuitkeringen. Duidelijk is dat die zowel in 2019 als in de eerste jaren daarna zo goed als zeker de uitkeringen en opgebouwde rechten van niet-actieven niet of nauwelijks verhoogd kunnen worden.
Daar staat tegenover dat er bij ons pensioenfonds ook geen sprake is van een verlaging, korting, van de opgebouwde aanspraken. Dit geldt zolang de huidige uitvoeringsovereenkomst met de werkgever in stand blijft, waarin is afgesproken dat de werkgever moet bijstorten als de dekkingsgraad te laag is ten opzichte van het herstelplan.