Kengetallen

Kengetallen
2018 2017 2016 2015 2014
Aantal actieve deelnemers  167 193 230 280 295
Aantal slapers  575 557 542 502 482
Aantal pensioengerechtigden  96 87 76 71 69
Totaal  838 837 848 853 846
Verhouding actieven: niet-actieven 20-80% 27-73% 27-73% 33-67% 35-65%
Uitvoeringskosten fonds x € 1.000 1.027 703 739 613 579
Vermogensbeheerkosten fonds x € 1.000 388 368 383 352 310
Kosten vermogensbeheer als % van belegd vermogen 0,31 0,30 0,31 0,31 0,33