Kengetallen

2020 2019 2018 2017 2016
Aantal actieve deelnemers 139  151 167 193 230
Aantal niet actieve deelnemers 539  569 575 557 542
Aantal pensioengerechtigden 110  106 96 87 76
Totaal 788  826 838 837 848
Verhouding actieven: niet-actieven 18-82% 18-82% 20-80% 27-73% 27-73%
Administratieve uitvoeringskosten fonds x € 1.000                580                667             1.027                703                739
In euro’s per deelnemer             2.458             2.745             4.158             2.511             2.415
Vermogensbeheerkosten fonds x € 1.000                459                455                388                368                383
Kosten vermogensbeheer als % van belegd vermogen            0,28%            0,31%            0,31%            0,30%            0,31%
Transactiekosten fonds x € 1.000                  30                  29                  83                  78                  38
Kosten vermogensbeheer als % van belegd vermogen            0,02%            0,02%            0,07%            0,06%            0,03%
Gemiddeld belegd vermogen x € 1.000         162.100         146.700         126.722         123.500         122.900