Kengetallen

2022 2021 2020 2019 2018
Aantal actieve deelnemers 112 130 139 151 167
Aantal niet actieve deelnemers 514 525 539  569 575
Aantal pensioengerechtigden 128 117 110 106 96
Totaal 754 772 788 826 838
Verhouding actieven: niet-actieven 15-85% 17-83% 18-82% 18-82% 20-80%
Administratieve uitvoeringskosten fonds x € 1.000 607 660 580 667 1.027
In euro’s per deelnemer 2.639 2.907 2.458 2.745 4.158
Vermogensbeheerkosten fonds x € 1.000 445 429 459 455 388
Vermogensbeheerkosten als % van belegd vermogen 0,27% 0,25% 0,28% 0,31% 0,31%
Transactiekosten fonds x € 1.000 30 12 30 29 83
Transactiekosten als % van belegd vermogen 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,07%
Gemiddeld belegd vermogen x € 1.000 153.400 170.000 162.100 146.700 126.722