Kengetallen

Kengetallen
2019 2018 2017 2016 2015
Aantal actieve deelnemers  151 167 193 230 280
Aantal niet actieve deelnemers  569 575 557 542 502
Aantal pensioengerechtigden  106 96 87 76 71
Totaal  826 838 837 848 853
Verhouding actieven: niet-actieven 18-82% 20-80% 27-73% 27-73% 33-67%
Uitvoeringskosten fonds x € 1.000 667 1.027 703 739 613
Vermogensbeheerkosten fonds x € 1.000 411 388 368 383 352
Kosten vermogensbeheer als % van belegd vermogen 0,28 0,31 0,30 0,31 0,31