Kengetallen

 

Kengetallen
2017 2016 2015 2014 2013
Aantal actieve deelnemers  193 230 280 295 294
Aantal slapers  557 542 502 482 464
Aantal pensioengerechtigden  87 76 71 69 72
Totaal  837 848 853 846 830
Verhouding actieven: niet-actieven 23-77% 27-73% 33-67% 35-65% 35-65%
Uitvoeringskosten fonds x € 1.000 703 739 613 579 436
Vermogensbeheerkosten fonds x € 1.000 368 383 352 310 308
Kosten vermogensbeheer als % van belegd vermogen 0,30 0,31 0,31 0,33 0,38