Missie en visie

517073375-site

Ons bestuur heeft de volgende missie en visie

Missie

  • Wij voeren de pensioenovereenkomst uit, zoals afgesproken tussen (ex-) werknemers en de werkgever
  • Wij willen actieve deelnemers, ex-werknemers en gepensioneerden en hun nabestaanden nu en in de toekomst beschermen tegen de financiële gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden
  • Wij voorzien in het op lange termijn verstrekken van nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten.
  • Wij streven er naar om ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken jaarlijks te verhogen

Visie

  • Wij beseffen dat wij de verwachtingen van alle belanghebbenden moeten managen, ook die van de werkgever
  • Daarom is goede communicatie met alle belanghebbenden heel belangrijk
  • Wij moeten ons voortdurend aanpassen aan de steeds veranderende wet- en regelgeving, ook die ten aanzien van toezicht