Organisatie

509260055-site

Bestuurssamenstelling

Namens de werkgever zijn vertegenwoordigd:

 • Drs. M.G.A.B. (Marcel) de Wit AAG, voorzitter
 • Mr. P.M.J. (Pavel) der Kinderen
 • Drs. E.L. (Erik) van den Doel AAG

Namens de deelnemers zijn vertegenwoordigd:

 • Ir. M.W. (Marc) Heemskerk AAG, secretaris en plv voorzitter
 • Drs. L.C.J.M. (Lucienne) Luyten RBA

Namens de pensioengerechtigden is vertegenwoordigd:

 • B. (Bob) Bunicich AAG

Verantwoordingsorgaan

De samenstelling van dit orgaan is met ingang van 1 januari 2024:

 • Drs. T.J. (Dorine) Pellikaan AAG, lid namens de deelnemers
 • Drs. K. (Kristel) Kusters – van Meurs AAG, voorzitter, lid namens de deelnemers
 • Drs. C.B. (Charlotte) Bos AAG, lid namens de pensioengerechtigden
 • H. van den Heuvel (Henk), lid namens de pensioengerechtigden
 • C. Swinkels (Kees) MPLA, lid namens de werkgever

Andere instanties en functionarissen

 • Accountant: drs. C.A. Harteveld RA,
  verbonden aan Mazars Accountants N.V.
 • M.B.H. Ceelart AAG, verbonden aan Willis Towers Watson
 • Mercer Nederland BV (adviserend actuaris)
 • Mercer Nederland BV (beleggingsadviseur)
 • BlackRock (Netherlands) B.V. (vermogensbeheer)
 • Caceis Bank (custodian)
 • C.S. (Charlotte) Oudshoorn (compliance officer)
 • Appel Pensioenuitvoering B.V.
 • Achmea Pensioenservices (bestuursondersteuning)
 • SCOR (herverzekeraar)

Functionaris Gegevensbescherming

Vragen en/of opmerkingen in verband met het verwerken van persoonsgegevens en de AVG kunnen gesteld worden aan:

 • Charlotte Oudshoorn, eerste aanspreekpunt voor AVG-aangelegenheden binnen Mercer in Nederland ten behoeve van het pensioenfonds.