Maandelijkse dekkingsgraad

17 juni 2019

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad In onderstaande grafiek geven wij het verloop van de verschillende dekkingsgraden tot en met 31 mei 2019 weer en het minimaal vereiste eigen vermogen. Actuele dekkingsgraadDe schatting van de actuele dekkingsgraad per 31 […]

Uitnodiging deelnemersvergadering 13 juni 2019

29 mei 2019

Beste deelnemer / pensioengerechtigde, Net als voorgaande jaren nodigen wij je van harte uit voor de jaarlijkse deelnemersvergadering van Stichting Pensioenfonds Mercer. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer het verslag over het jaar 2018 toegelicht. […]

Bob Bunicich herbenoemd

15 mei 2019

Het lid zijn van het bestuur van ons pensioenfonds is aan termijnen gebonden. Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer heeft een rooster voor het aftreden van de bestuursleden opgesteld, zodat niet alle bestuursleden gelijk aftreden. […]

Nieuwsbrief januari 2019

21 januari 2019

De verzending van de nieuwsbrief van januari 2019 heeft digitaal plaatsgevonden. De nieuwsbrief januari 2019 van het pensioenfonds is uitgekomen en is digitaal gestuurd aan alle (oud) deelnemers van het pensioenfonds, waarvan het fonds over […]

Verkiezingsuitslag Verantwoordingsorgaan

14 januari 2019

Herbenoeming Kristel Kusters in het VO Naar aanleiding van het bericht over de vacature in het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de deelnemers per 1 januari 2019, heeft Kristel Kusters aangegeven bereid te zijn om voor een […]

Nieuwsbrief November 2018

9 november 2018

Begin november is de tweede nieuwsbrief van ons pensioenfonds dit jaar naar je huisadres verzonden. Wij willen je zo goed mogelijk informeren over je pensioen en alles wat voor jou daar omheen belangrijk is. Dit doen […]

Vacature Verantwoordingsorgaan deelnemers

24 oktober 2018

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Mercer Algemeen Het verantwoordingsorgaan (VO) is een belangrijk orgaan binnen Stichting Pensioenfonds Mercer (het Fonds). Het bestuur van het Fonds moet jaarlijks verantwoording afleggen aan het VO over het beleid […]

Vacature Verantwoordingsorgaan pensioengerechtigden

23 oktober 2018

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Mercer Algemeen Het verantwoordingsorgaan (VO) is een belangrijk orgaan binnen Stichting Pensioenfonds Mercer (het Fonds). Het bestuur van het Fonds moet jaarlijks verantwoording afleggen aan het VO over het beleid […]

Overlijden Henk van Hagen

5 juni 2018

Afgelopen donderdag bereikte ons het droevige bericht dat op 30 mei jl. de heer Henk van Hagen op 76-jarige leeftijd onverwachts is overleden. Vanaf zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft Henk van Hagen de rol van administrateur […]

1 2 3