Arbeidsongeschikt

590774079-site

arbeidsongeschiktheidspensioen

Word je arbeidsongeschikt? Dan gaat jouw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, ook premievrij. Lees naast de informatie op deze pagina, tevens de informatie in de brochure.

Als je al ziek was, voordat je deelnemer werd, heb je geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en ook loopt je pensioenopbouw dan niet zomaar door.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat op dezelfde datum in als de datum waarop je WIA-uitkering start. Je ontvangt dit pensioen zolang je arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot op het moment dat je met pensioen gaat.

De hoogte van het jaarlijkse arbeidsongeschiktheidspensioen is bij algehele arbeidsongeschiktheid gelijk aan 10% van je laatst vastgestelde pensioengevend salaris, tot de maximale WIA-uitkeringsgrondslag plus 70% van het verschil tussen de maximale WIA-uitkeringsgrondslag en je laatste pensioengevende salaris.

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvang je een deel van het arbeidsongeschiktheidspensioen.