Arbeidsongeschikt

590774079-site

arbeidsongeschiktheidspensioen

Word je arbeidsongeschikt? Dan gaat jouw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, ook premievrij. Lees naast de informatie op deze pagina, tevens de informatie in de brochure.

Als je al ziek was, voordat je deelnemer werd, heb je geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en ook loopt je pensioenopbouw dan niet zomaar door.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat op dezelfde datum in als de datum waarop je WIA-uitkering start. Je ontvangt dit pensioen zolang je arbeidsongeschikt bent, maar uiterlijk tot op het moment dat je met pensioen gaat.

De hoogte van het jaarlijkse arbeidsongeschiktheidspensioen is bij algehele arbeidsongeschiktheid gelijk aan 10% van je laatst vastgestelde pensioengevend salaris, tot de maximale WIA-uitkeringsgrondslag plus 70% van het verschil tussen de maximale WIA-uitkeringsgrondslag en je laatste pensioengevende salaris.

Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvang je een deel van het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als je niet meer bij Mercer (Nederland) B.V. werkt, kom je onder de voorwaardelijke toeslagregeling voor ex-werknemers en pensioengerechtigden te vallen. Afhankelijk van de financiele positie van ons fonds, wordt je opgebouwde pensioen jaarlijks verhoogd met de prijsinflatie. Door de moeilijke omstandigheden waarin ons fonds op dit moment financieel verkeert, zijn er de laatste jaren geen toeslagen aan ex-werknemers en pensioengerechtigden verleend. De laatste toeslagverlening dateert van 2008. Op basis van het meest recente herstelplan is onze verwachting dat de komende jaren ook geen toeslagen kunnen worden verleend.