Arbeidsongeschikt

590774079-site

arbeidsongeschiktheidspensioen

Ben of word je arbeidsongeschikt? Dan kom je onder de voorwaardelijke toeslagregeling voor ex-werknemers en pensioengerechtigden te vallen.

Afhankelijk van de financiële positie van ons fonds, wordt je opgebouwde pensioen jaarlijks verhoogd met de prijsinflatie.