Nabestaanden

142841661-site

partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis

Is jouw partner overleden dan heb je mogelijk recht op partnerpensioen en jouw eventuele kinderen op wezenpensioen. Ons fonds neemt uit zichzelf contact met je op om jou te informeren over de pensioengevolgen die verband houden met het overlijden en wat je als nabestaande verder moet doen. Heb je recht op partnerpensioen dan gaat dat pensioen in op de eerste van de maand volgend op de dag van overlijden. Het bruto jaarbedrag moet wel hoger zijn dan € 520,35 (2022), anders wordt de contante waarde van het jaarbedrag in één keer uitbetaald!

Let op: Als je gaat trouwen of samenwonen na pensionering van je partner dan kom je niet in aanmerking voor een partnerpensioen na overlijden van je partner die bij Mercer gewerkt heeft. Ook niet als je al jaren bij elkaar bent.

Na het overlijden wordt de indexatie van het pensioen voorwaardelijk.