Wat bouw ik op

500816805-site

opbouwmiddelloon

Wat bouw ik op?

Iedereen die bij Mercer werkt en in dienst is getreden voor 1 januari 2016 bouwt pensioen op volgens dezelfde regeling. Deze regeling kent een ouderdomspensioen, een partnerpensioen, een arbeidsongeschiktheidspensioen, een onvoorwaardelijke indexatie en een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Het maximale pensioengevend salaris waarover je pensioen opbouwt bedraagt € 112.189 (niveau 2021). Jaarlijks passen wij dit niveau per 1 april aan. Over de eerste € 20.039 (niveau 1 april 2021) van jouw salaris bouw je geen pensioen op, omdat de overheid bepaalt dat de opbouw daarvoor afgedekt wordt door de AOW. Het deel waarover je geen pensioen opbouwt heet in vaktermen: franchise. Ieder jaar wordt de franchise per 1 april aangepast. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen, zie onderaan deze pagina voor onze gegevens.

Wat heb ik opgebouwd?

Hoeveel je aan pensioen opbouwt hangt van de hoogte van jouw salaris af. Elk jaar ontvang je van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met jouw pensioenopbouw. Op dit overzicht staat ook welke regeling op jou van toepassing is. Voor een totaaloverzicht van al jouw pensioenaanspraken, ook bij eerdere werkgevers klik je hier. Of kijk op www.pensioenchecker.org. Het pensioen dat je jaarlijks opbouwt, wordt geïndexeerd volgens de prijsindex.

Als ons fonds voor het nakomen van zijn verplichtingen tekort zou komen, heeft je werkgever, Mercer (Nederland) BV een bijstortingsverplichting.