Hoe bouw je pensioen op

500816805-site

kostenpremiemiddelloonopbouw

Wat bouw ik op?

Iedereen die bij Mercer (Nederland) BV werkt en in dienst is getreden voor 1 januari 2016 bouwde tot en met 31 december 2021 pensioen op volgens dezelfde regeling. Per 1 januari 2022 is de pensioenopbouw gestopt.

Als ons fonds voor het nakomen van zijn verplichtingen tekort zou komen, heeft je werkgever, Mercer (Nederland) BV een bijstortingsverplichting.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen, zie onderaan deze pagina voor onze gegevens.

Wat heb ik opgebouwd?

Hoeveel je aan pensioen opbouwt hangt van de hoogte van jouw salaris af. Elk jaar ontvang je van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met jouw pensioenopbouw. Voor een totaaloverzicht van al jouw pensioenaanspraken, ook bij eerdere werkgevers klik je hier. Het pensioen dat je jaarlijks opbouwt, wordt geïndexeerd volgens de prijsindex.

Wie betaalt de kosten?

Jouw werkgever betaalt alle kosten die uit de pensioenregeling van ons pensioenfonds voortvloeien.

Of je je pensioen wilt aanvullen hangt af van je financiële en persoonlijke situatie. Er zijn verschillende manieren om je pensioen aan te vullen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. Je kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op www.nibud.nl.