Hoe bouw je pensioen op

500816805-site

kostenpremiemiddelloonopbouwnettopensioen

Wat bouw ik op?

Iedereen die bij Mercer (Nederland) BV werkt en in dienst is getreden voor 1 januari 2016 bouwt pensioen op volgens dezelfde regeling. Deze regeling kent een ouderdomspensioen, een partnerpensioen, een arbeidsongeschiktheidspensioen, een onvoorwaardelijke indexatie en een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Als ons fonds voor het nakomen van zijn verplichtingen tekort zou komen, heeft je werkgever, Mercer (Nederland) BV een bijstortingsverplichting.
Het maximale pensioengevend salaris waarover je pensioen opbouwt bedraagt € 110.111 (niveau 2020). Jaarlijks passen wij dit niveau per 1 april aan. Over de eerste € 19.518 (niveau 1 april 2020) van jouw salaris bouw je geen pensioen op, omdat de overheid bepaalt dat de opbouw daarvoor afgedekt wordt door de AOW. Het deel waarover je geen pensioen opbouwt heet in vaktermen: franchise. Ieder jaar wordt de franchise per 1 april aangepast. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen, zie onderaan deze pagina voor onze gegevens.

Wat heb ik opgebouwd?

Hoeveel je aan pensioen opbouwt hangt van de hoogte van jouw salaris af. Elk jaar ontvang je van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) met jouw pensioenopbouw. Op dit overzicht staat ook welke regeling op jou van toepassing is. Voor een totaaloverzicht van al jouw pensioenaanspraken, ook bij eerdere werkgevers klik je hier. Het pensioen dat je jaarlijks opbouwt, wordt geïndexeerd volgens de prijsindex.

Het salaris waarover je pensioen opbouwt is gemaximeerd. Voor 2020 ligt de grens op € 110.111. Verdien je meer dan deze grens, dan bouw je daarboven geen pensioen op via ons fonds.

Wie betaalt de premie en kosten?

Jouw werkgever betaalt voor jou de pensioenpremie en hij betaalt ook alle kosten die uit de pensioenregeling voortvloeien. Je hoeft dus zelf geen premie te betalen.

Of je je pensioen wilt aanvullen hangt af van je financiële en persoonlijke situatie. Er zijn verschillende manieren om je pensioen aan te vullen, bijvoorbeeld vrijwillig bijsparen. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes. Je kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op www.nibud.nl.