Hoe zeker is je pensioen. Indexeren of verlagen?

453837233-site
uitkeringszekerheid_risico welvaartsvast

Zolang je in actieve dienst bent, ontvang je indexatie

Zolang je voor Mercer Nederland BV werkt, ontvang je ieder jaar indexatie. Dit betekent dat jouw pensioen meestijgt met de stijging van het consumentenindexcijfer (CPI). Deze toeslag wordt ieder jaar per 1 april toegekend.

Treed je uit dienst vanwege een andere baan elders of ga je met pensioen, dan wordt de indexatie voorwaardelijk. Dit betekent dat het bestuur van het pensioenfonds kan besluiten jouw pensioen niet te laten meegroeien met de prijzen. Ieder jaar stelt het bestuur van ons fonds per 1 januari vast in hoeverre de pensioenaanspraken en pensioenrechten worden aangepast. De toeslag volgt ten hoogste de stijging van het consumentenindexcijfer (CPI).

Er vindt voor deze indexatie geen premiebetaling plaats. Daarom blijft indexatie na uitdiensttreding of pensionering afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.

Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:

  • als de beleidsdekkingsgraad onder ca. 128% komt, kennen we gedeeltelijke indexatie toe
  • als de beleidsdekkingsgraad beneden de 110% komt, kennen we geen indexatie toe
Toeslag 2023 2022 2021 2020 2019
Werknemers in actieve dienst
Toegekend 16,93% 3,28% 1,12% 1,73% 1,68%
CPI index 16,93% 3,28% 1,12% 1,73% 1,68%
Achterstand 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Toeslagverlening voor actieve deelnemers vindt ieder jaar per 1 april plaats.

Verlagen pensioenen

Het korten of verlagen van de pensioenaanspraken is bij ons fonds op dit moment niet aan de orde, mede omdat jouw werkgever Mercer (Nederland) B.V. een zogenaamde bijstortingsverplichting heeft. Jouw werkgever stort bij als ons pensioenfonds naar verwachting niet zelf binnen vijf jaar op een dekkingsgraad van 104,1% uit kan komen.

Indien er sprake is van een financiële crisissituatie dan treedt het financieel herstelplan in werking. Van een financiële crisissituatie is sprake als de beleidsdekkingsgraad uitkomt onder de kritische dekkingsgraad of vijf achtereenvolgende jaren onder het minimaal vereist vermogen van ca. 104,1% uitkomt.

Door de bijstortingsverplichting van de werkgever wordt voorkomen dat ons fonds in een financiële crisissituatie terecht komt. In het uiterste geval dat de werkgever niet aan de bijstortingsverplichting kan voldoen, wordt jouw pensioen bij een financiële crisissituatie gekort.

Hierover krijg je van ons schriftelijk bericht. Een korting kan op zijn vroegst worden ingevoerd een maand nadat je schriftelijk door ons bent geïnformeerd.