Wanneer moet je in actie komen

155735132-site

waardeoverdracht Als je van werkgever verandert.

 

 

arbeidsongeschiktheidspensioen Als je arbeidsongeschikt wordt.

 

 

samenwonen_trouwen Als je gaat trouwen of samenwonen.

 

 

scheiden Als je gaat scheiden of stopt met samenwonen.

 

 

buitenland Als je verhuist naar het buitenland.

 

 

werkloos Als je werkloos wordt.

 

 

Lees meer in laag 2 over wat je moet doen bij in actie komen.