Wat krijg ik niet

kruis
Als je arbeidsongeschikt wordt dan ontvang je, in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA), geen arbeidsongeschiktheidspensioen, indien de eerste ziektedag na 31 december 2021 ligt.

Indien sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk nog werken, kan de maximale pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen nooit meer zijn dan 100% van de opbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen die bij volledige arbeidsgeschiktheid zouden zijn bereikt.

Je kunt je pensioen niet eerder in laten gaan dan op de eerste dag van de maand waarin je 55 jaar wordt.

Vanaf 1 januari 2022 maak je niet langer aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook is je tijdelijke partnerpensioen vervallen. Je opgebouwde partnerpensioen blijft wel bestaan.