Deelnemersvergadering 22 juni 2023

7 juni 2023

Net als voorgaande jaren zijn alle actieve deelnemers en pensioengerechtigden welkom op de jaarlijkse deelnemersvergadering van Stichting Pensioenfonds Mercer. De deelnemersvergadering vindt plaats op 22 juni 2023 van 15.00 tot 16.30 uur via MS Teams. Vóóraf […]

Verhoging pensioenen inactieven per 1 januari met 7,32%

15 december 2022

Pensioenfonds Mercer verhoogt pensioenen inactieven per 1 januari 2023 met 7,32%. Het bestuur van Pensioenfonds Mercer heeft in haar vergadering van 12 december 2022 besloten omde pensioenaanspraken en -rechten van oud-werknemers, ex-partners, arbeidsongeschikte deelnemers en […]

Wijziging voor actieve deelnemers

8 juni 2022

Geen pensioenopbouw meer voor actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Mercer Mercer (Nederland) B.V. heeft besloten om de pensioenregeling van actieve deelnemers, werknemers, per 31 december 2021 te wijzigen. Met ingang van 1 januari 2022 bouwen de […]