Wat is pensioen

457984115-site
drie_pijlers

Pensioen is niet anders dan toekomstig inkomen. In Nederland is het pensioen opgebouwd uit drie ‘pijlers’:

  1. een basis-pensioenuitkering van de staat, dit is de AOW (pijler A)
  2. een pensioen dat je opbouwt via jouw werkgever (pijler B)
  3. dat wat je zelf nog in privé spaart, erft, belegt etc. (pijler C).

Wanneer krijg ik AOW?

De AOW is een staatspensioen voor iedereen die voor kortere of langere tijd in Nederland gewoond heeft en de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Omdat we steeds gezonder oud worden, heeft de regering besloten dat de leeftijd waarop jij AOW ontvangt steeds een beetje opschuift. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 7 maanden, in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden, en in 2024 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Jouw AOW-leeftijd hangt af van jouw geboortedatum. Op www.svb.nl staat een handige tool om te berekenen wat jouw AOW-leeftijd is.

Hoeveel AOW krijg ik?

Hoeveel AOW je krijgt hangt af van het feit of je al dan niet samenwoont of getrouwd bent, van het aantal jaren dat jij in Nederland gewoond hebt én of je wel of geen kinderen hebt die nog voor jouw rekening komen. Voor de jaren dat je niet in Nederland hebt gewoond, word je 2% per jaar gekort op jouw AOW-uitkering.

Pensioen via je werkgever

Je bouwt bij Mercer pensioen op. Mogelijk heb je ook al bij een andere werkgever pensioen opgebouwd. Een totaal overzicht van al jouw pensioenaanspraken kun je met behulp van jouw DigiD zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je kunt ook kijken op www.pensioenchecker.org.

Pensioen doordat je zelf spaart

Het derde deel van je inkomen voor later kan bestaan uit spaargeld, geld uit beleggingen, lijfrentes, erfenissen en overwaarde uit eigen woning. Soms is het ook mogelijk om uw werkgeverspensioen fiscaal gunstig aan te vullen als er nog zogenaamde vrije ruimte is. Die kun je gebruiken voor de aankoop van een pensioenverzekering of voor banksparen.

Wil je meer weten over pensioen, dan geven de volgende websites je meer informatie: