Welke kosten maken wij

kosten

Stichting Pensioenfonds Mercer maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Het gaat om de kosten, die de werkgever, Mercer, voor zijn rekening neemt:

  • Kosten voor de administratie
  • Kosten om het vermogen te beheren
  • Kosten om aan wet- en regelgeving te voldoen
  • Kosten voor controles door accountant en certificerend actuaris

Onder de kosten voor de administratie vallen bijvoorbeeld de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor de website, voor het maken en verzenden van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en het beantwoorden van vragen.

Bij de kosten om het vermogen te beheren kun je denken aan de kosten die samenhangen met het beleggen van het vermogen van ons fonds. Het beleggen doet het fonds niet zelf, maar heeft de werkzaamheden die hier aan verbonden zijn, uitbesteed aan professionele partijen. Hiervoor betalen wij een vergoeding. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.
In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.