Overlijden Henk van Hagen

Afgelopen donderdag bereikte ons het droevige bericht dat op 30 mei jl. de heer Henk van Hagen op 76-jarige leeftijd onverwachts is overleden.

Vanaf zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft Henk van Hagen de rol van administrateur van het Mercer pensioenfonds op zich genomen. Hij was hiermee het gezicht van ons fonds. Vanaf 1 januari jl. was Henk bezig met de overdracht van deze rol naar onze nieuwe pensioenuitvoerder. Volgende week donderdag zouden we na de deelnemersvergadering Henk op gepaste wijze uitzwaaien. Het is triest dat Henk dit niet meer mag meemaken.

Wij herinneren Henk als een trouwe, deskundige, vriendelijke en gewaardeerde collega, die zich nimmer gek liet maken door de hectiek die bij ons werk hoort en als iemand die altijd geïnteresseerd was in de mensen om hem heen. Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte met dit verlies. Vanuit ons Pensioenfonds zullen enkele bestuursleden naar Hoorn afreizen voor de condoleance.

Wij bedanken Henk voor zijn inzet in de afgelopen jaren.