Arbeidsongeschikt

arbeidsongeschiktheidspensioen Als je arbeidsongeschikt wordt gaat jouw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door en kun je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheidspensioen. De voortzetting van de pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Als je niet meer bij Mercer (Nederland) B.V. werkt, kom je onder de voorwaardelijke toeslagregeling voor ex-werknemers en pensioengerechtigden te vallen. Afhankelijk van de financiele positie van ons fonds, wordt je opgebouwde pensioen jaarlijks verhoogd met de prijsinflatie. Door de moeilijke omstandigheden waarin ons fonds op dit moment financieel verkeert, zijn er de laatste jaren geen toeslagen aan ex-werknemers en pensioengerechtigden verleend. De laatste toeslagverlening dateert van 2008. Op basis van het meest recente herstelplan is onze verwachting dat de komende jaren ook geen toeslagen kunnen worden verleend.

Leer hier meer.

Lees ook onze brochure.