Aanspreekpunt pensioenadministratie

Kees Korver, die het eerste aanspreekpunt was voor de pensioenadministratie van Stichting Pensioenfonds Mercer, is sinds kort met pensioen.
Voor vragen over de pensioenadministratie (UPO, opgebouwde aanspraken, waardeoverdracht) kun je vanaf heden terecht bij Jan Witte.
Jan Witte is bereikbaar via mailadres:

jan.witte@mercer.com of telefonisch via 020 431 3782.

Voor algemene zaken over het pensioenfonds kun je contact blijven opnemen opnemen met:

pensioenfonds.mercer@mercer.com of pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl