Indexatie niet mogelijk wegens te lage dekkingsgraad eind 2017

 

De actuele dekkingsgraad is in december 2017 uitgekomen op 101,5%. Eind 2016 bedroeg de actuele dekkingsgraad 101,2%.
De  beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Mercer is in 2017 gestegen van 98,7% naar 102,3%.
Het pensioenfonds voert een relatief behoudend beleggingsbeleid, mede vanwege de bijstortverplichting van de werkgever. Het heeft in 2017 daardoor minder van de stijging van de aandelenmarkten kunnen profiteren dan veel andere pensioenfondsen. Dat verklaart de geringe stijging van de dekkingsgraad.

Wat zegt de beleidsdekkingsgraad over ons fonds?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze is terug te zien in de lichtblauwe lijn in de grafiek. De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van:

  • hoeveel geld ons fonds heeft; het vermogen dus
  • hoeveel ons fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen; de pensioenverplichtingen dus

Als de dekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Maar de dekkingsgraad moet hoger zijn dan die 100%, omdat ons fonds ook reserves moet aanhouden. Deze zijn nodig om de risico’s te beheersen, ze vormen het vermogen van ons fonds.

Een te lage dekkingsgraad? Geen indexatie!

Bij de huidige beleidsdekkingsgraad (van 102,3%) mogen wij de pensioenen en opgebouwde rechten van niet-actieven niet indexeren. Onder de nieuwe wetgeving mag dat pas (gedeeltelijk) vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Gezien de hoogte van onze beleidsdekkingsgraad, verwachten wij dat ook de komende jaren helaas niet of nauwelijks sprake zal kunnen zijn van verhoging. Daar staat tegenover dat er bij ons pensioenfonds geen sprake is van verlaging van de opgebouwde aanspraken. Op grond van de uitvoeringsovereenkomst moet de werkgever immers bijstorten als de dekkingsgraad te laag is. Het afgelopen jaar heeft de werkgever om deze reden een bijstorting in het pensioenfonds gedaan. Naar verwachting zal de werkgever ook dit jaar een bijstorting moeten doen.