Geen waardeoverdrachten mogelijk

20 april 2020

Als gevolg van de negatieve economische ontwikkelingen door het coronavirus is de beleidsdekkingsgraad van pensioenfonds Mercer eind maart 2020 onder 100% gekomen. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 100% mag ons pensioenfonds niet meewerken aan inkomende […]

Coronavirus drukt dekkingsgraad

17 april 2020

Het coronavirus zorgt voor een negatieve ontwikkeling op de financiële markten, omdat gevreesd wordt voor een economische crisis. Doordat aandelenbeurzen en andere risicovolle beleggingen in maart daalden, zijn ook onze beleggingen minder waard geworden. Naast […]

Benoemingen Henk van den Heuvel en Charlotte Bos

8 april 2020

Benoeming Henk van de Heuvel Tijdens de bestuursvergadering van 6 april 2020 heeft het bestuur Henk van den Heuvel benoemd. Vorige week had DNB al goedkeuring gegeven aan deze voorgenomen benoeming. Het bestuur feliciteert Henk […]