Coronavirus drukt dekkingsgraad

Het coronavirus zorgt voor een negatieve ontwikkeling op de financiële markten, omdat gevreesd wordt voor een economische crisis. Doordat aandelenbeurzen en andere risicovolle beleggingen in maart daalden, zijn ook onze beleggingen minder waard geworden. Naast de waarde van onze beleggingen, is de rente een belangrijk element in de berekening van onze dekkingsgraad. Doordat de rente nog steeds erg laag is en onze beleggingen in waarde daalden, is onze dekkingsgraad zwaar onder druk komen te staan. Dit geldt niet alleen voor ons fonds. De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland daalde de afgelopen maanden fors. Ook is het te verwachten dat de daling van de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van afgelopen 12 maanden) doorzet in de komende maanden. Nu met name aandelen minder waard zijn geworden, is onze beleidsdekkingsgraad eind maart 2020 onder 100% gekomen. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om als je van baan verandert, je pensioen mee te nemen naar je nieuwe werkgever.