Dekkingsgraad en bijstorting door werkgever

Per 31 maart 2017 bedraagt de schatting van de actuele dekkingsgraad 102,3% (-0,3%-punt ten opzichte van eind vorige maand).

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden, komt per 31 maart 2017 uit op 100,0% (+0,4%-punt ten opzichte van eind vorige maand).

Belangrijk:
Omdat op basis van herstelplan per eind 2016 bleek dat de actuele dekkingsgraad eind 2016 niet hoog genoeg was om in 3 jaar te herstellen tot een dekkingsgraad van 105%, is de werkgever op grond van de uitvoeringsovereenkomst verplicht een aanvullende storting te doen. Deze bijstorting heeft een verhogend effect gehad op de actuele dekkingsgraad van 1,4%.

De actuele dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden voor eind december, januari en februari zijn op basis hiervan herrekend.