Uitnodiging deelnemersvergadering 24 juni 2021

Beste deelnemer / pensioengerechtigde,

Net als voorgaande jaren nodigen wij je van harte uit voor de jaarlijkse deelnemersvergadering van Stichting Pensioenfonds Mercer. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer het verslag over het jaar 2020 toegelicht en zal nader worden ingegaan op de toekomst van het fonds.

De deelnemersvergadering wordt gehouden op 24 juni 2021 om 13.00 uur. Als gevolg van de corona-maatregelen vindt de deelnemersvergadering dit jaar opnieuw niet op het kantoor van Mercer plaats, maar wordt deze gehouden via een Zoom-meeting. De deelnemersvergadering duurt tot ca. 14.30 uur. Je aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

De agenda van de vergadering zal medio juni 2021 beschikbaar zijn.

Het bestuur van het pensioenfonds is op dit moment als volgt samengesteld:

Vertegenwoordigers namens de werkgever:
• drs. M.G.A.B. (Marcel) de Wit AAG, voorzitter (aftredend in 2023)
• drs. E. (Erik) van den Doel AAG, plv. voorzitter (aftredend in 2021)
• H. (Henk) van den Heuvel, (aftredend in 2022)

Vertegenwoordigers namens de deelnemers:
• ir. M.W. (Marc) Heemskerk AAG, secretaris (aftredend in 2021)
• drs. L.C.J.M. (Lucienne) Luyten RBA, plv. secretaris (aftredend in 2023)

Vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden:
• B. (Bob) Bunicich (aftredend in 2022)

Aanwezigheid:
Om een inschatting te kunnen maken van het te verwachten aantal deelnemers op de vergadering vragen wij je om aan te geven of je aanwezig wilt zijn bij de deelnemersvergadering. Wij sturen je dan ook de inloggegevens en de vergaderstukken voor de bijeenkomst toe. De vergaderstukken zullen in definitieve vorm op www.pensioenfondsmercer.nl worden geplaatst.

Vragen:
Voor vragen over de vergadering kun je contact opnemen met:
Bert Pol (085-2104132) of stuur een e-mail naar: pensioenbureau@pensioenfondsmercer.nl
Wij zien je komst graag tegemoet.

Het jaarverslag 2020 van Stichting Pensioenfonds Mercer is hier te vinden.