Het Uniform Pensioenoverzicht alleen per post beschikbaar

Afgelopen week hebben wij het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) verzonden aan alle werknemers die per 1 januari 2017 bij Mercer Nederland BV in dienst waren, aan alle oud-werknemers die in 2016 uit ons fonds zijn getreden, alle arbeidsongeschikte deelnemers en aan alle gepensioneerden. Dit is per post gebeurd. Vooralsnog blijven wij alle gepersonaliseerde pensioengegevens alleen per post verstrekken en niet digitaal.

Via www.mercerpensioenfonds.nl kunt u geen persoonlijke gegevens opvragen. Wel kunt u hier de algemene toelichting op het UPO vinden.

Oud- werknemers die voor 2016 zijn gestopt met de opbouw van hun pensioen binnen ons pensioenfonds en die nog niet zijn gepensioneerd, ontvangen slechts eens per vijf jaar een UPO. Zij zullen nu geen UPO ontvangen.