Nieuw privacybeleid

De laatste tijd ontvang je wellicht regelmatig berichten als deze: een bedrijf werkt haar privacybeleid bij.

Je gaat waarschijnlijk nog veel meer berichten ontvangen voor 25 mei, omdat op die datum nieuwe regels van de Europese Unie van kracht worden. Bedrijven passen hun beleid aan om tegemoet te komen aan deze General Data Protection Regulation, of in goed Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en stellen hun relaties op de hoogte.

Het doel van ons fonds is om de pensioenregeling van onze deelnemers zo goed mogelijk uit te voeren en hun daarover te informeren. Daarbij is het beschermen van hun privacy vanaf dag één een van onze belangrijkste aandachtspunten.

Ook wij passen ons privacybeleid aan. Met nog meer helderheid en details over de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Wat niet verandert is de hoge mate van privacybescherming die we altijd al nastreefden als pensioenfonds.

Ons nieuwe beleid gaat per direct in. Als je al deelnemer bent van ons fonds, dan houdt dit in dat je automatisch akkoord gaat met het nieuwe beleid.

We hebben er altijd voor gezorgd dat de data van onze deelnemers goed beschermd waren. Nooit hebben we persoonlijke informatie verkocht. Ook hebben we dit niet gedeeld met derden, anders dan wanneer dat strikt noodzakelijk was in verband met de uitvoering van jouw pensioenregeling.

Hoewel de AVG ons slechts aansprakelijk houdt voor hoe we omgaan met jouw persoonlijke data, hebben we de gelegenheid aangepakt om het gehele privacybeleid te herzien. Je kunt ons beleid hier lezen.